CAOM

 

Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych

przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Film o projekcie:

 

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
 w Poznaniu