Rysunki histologiczne cz. II - Unikalny zbiór grafik z okresu II Rzeczypospolitej zachowany w KiZHE. Opiekun naukowy mgr inż. Zuzanna Podemska