Harmonogram projektu

Fragment III piętra budynku Collegium Anatomicum w Poznaniu przy ul. Święcickiego 6 (poddasze w zachodnim skrzydle o powierzchni ok. 600 m2) znajduje się w stanie, w jakim pozostawiła go ekipa budowlana stawiająca budynek w 1929 roku. Jedyną modernizacją tego obszaru był przeprowadzony w 2003 roku kompleksowy remont dachu budynku powiązany z wymianą dachówek, przemurowaniem niektórych kominów wentylacyjnych oraz częściową wymianą więźby dachowej. Aby umożliwić funkcjonowanie centrum należy zatem

  1. dostosować strop do przewidywanych obciążeń (położenie posadzki oraz jej stosowne wykończenie); wyliczenia inżynieryjne odpowiedzą na pytanie, jakie maksymalne obciążenie stropu na 1m2 będzie dopuszczalne po remoncie; nie zakłada się jednak usytuowania w nowo powstałych pomieszczeniach centrum aparatury medycznej i bioinformatycznej o dużym ciężarze;
  2. wykonać niezbędne prace związane z ociepleniem dachu i montażem okien dachowych (doświetlenie pomieszczeń); w obecnym stanie w obrębie całego strychu znajduje się zaledwie kilka okien dachowych; pod linią dachówek znajduje się wyłącznie folia paro-przepuszczalna; należy zatem dokonać kompleksowego ocieplenia z wełny mineralnej, położenia płyt gipsowo-kartonowych oraz wykonania niezbędnych prac wykończeniowych
  3. poprowadzić całkowicie nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz elektryczne,
  4. wydzielić całkowicie nowe pomieszczenia (ściany działowe, stolarka drzwiowa), zachowując podział pomieszczeń obecny na II piętrze budynku
  5. wykonać montaż klimatyzacji i osieciowania teleinformatycznego; mimo zastosowania powłoki izolacyjnej bezpośrednio pod dachówkami z pewnością nie uniknie się silnego nagrzewania pomieszczeń w okresie letnim; celowym zatem jest klimatyzowanie pomieszczeń zarówno z uwagi na komfort pracy zespołu jak i wymagania sprzętowe

Ww. prace zamierza się przeprowadzić do końca 2009 roku. Na przełomie 2009 i 2010 roku przewiduje się zakup aparatury naukowo – diagnostycznej stanowiącej trzon przyszłego funkcjonowania centrum. W jej skład wchodzić będzie wysokiej klasy skaner umożliwiający cyfrowe archiwizowanie preparatów histologicznych; obsługiwany za pośrednictwem sieci tele-informatycznej mikroskop badawczy; aparat do przygotowywania mikromacierzy tkankowych oraz kompletne wyposażenie pracowni histologicznej. W dalszej kolejności (rok 2010) zamierza się rozpocząć gromadzenie preparatów histologicznych nowotworów złośliwych, wykonywać ich preparaty histologiczne oraz cyfrowe skany. Równolegle zamierza się przygotowywać mikromacierze tkankowe nowotworów złośliwych oraz rozpocząć proces ich dystrybucji. W roku 2011 zamierza się przygotować bazę danych nowotworów złośliwych oraz stworzyć oprogramowanie do analizy danych w ramach tele-konsultacji patomorfologicznych. Działania te będą skorelowane z integracją aplikacji badawczej z systemem tele-informatycznym oraz demonstracją potencjalnych możliwości systemu. W ostatnim roku trwania projektu (2012) zostanie udostępniona zintegrowana technologia badań tele-patologicznych preparatów mikroskopowych nowotworów złośliwych w oparciu o wzorcową bazę danych. Wykonane zostaną symulacje rzeczywistych tele-konsultacji patomrfologicznych oraz analiza rzetelności (benchmarking) w odniesieniu do konkretnych problemów badawczych.