I Konferencja - „Digitalizacja obrazów morfologicznych w medycynie" - 2010

Konferencja Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych<br /> konferencja 2010
"Digitalizacja Obrazów Mikroskopowych w Medycynie"

18 czerwiec 2010r. ul. Święcickiego 6, 61-781 Poznań, Collegium

Anatomicum Przewodniczący konferencji: dr hab. n.med. Michał Nowicki

Sekretarz konferencji: dr n.biol. Krystyna Filipiak kfilip@ump.edu.pl

Program Konferencji

17.06.2010 (czwartek)

20.00 – otwarcie konferencji – hotel Mercure, Poznań, ul. Roosevelta 20

20.30 – spotkanie towarzyskie – hotel Mercure, Poznań, ul. Roosevelta 20

18.06.2010 (piątek) – obrady w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6 (Collegium Anatomicum)

9.00 – powitanie gości – prof. dr hab. Maciej Zabel, kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu

9.10 – wykład pt. „Nowoczesne techniki teleinformatyczne w służbie medycyny” – dr n. med. Dariusz Krupa, kierownik projektu „Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych”

9.40 – wykład pt. „Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych – prezentacja obecnych możliwości i perspektyw rozwoju Centrum” – dr hab. Michał Nowicki, koordynator ds. prowadzenia badań naukowych w projekcie

10.10 – wykład pt. „You’ve got a specimen, we’ve got a base” – dr hab. Danuta Ostalska, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

10.30 – dyskusja

10.45 – 11.00 przerwa na kawę

11.00 – wykład pt. „Postępy w telemedycynie - aktualizacja” prof. dr hab. Janusz Szymaś, kierownik Katedry Patomorfologii Klinicznej UM w Poznaniu

11.30 – wykład pt. „Virtual Specimen Scout – how to find similar cases in histology” – prof. Peter Hufnagl, kierownik Centrum Telemedycyny Uniwersyteckiego Szpitala Charité w Berlinie

12.00 – dyskusja

12.20 – zakończenie konferencji – dr hab. Michał Nowicki

12.30 – lunch w holu Collegium Anatomicum