II Konferencja - „Digitalizacja Obrazów Mikroskopowych w Medycynie” - 2011


Zdjęcia z Konferencji

CENTRUM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW MORFOLOGICZNYCH

II Konferencja
„Digitalizacja Obrazów Mikroskopowych w Medycynie”

16-17.06.2011 r.
 
Przewodniczący konferencji: dr hab. n.med. Michał Nowicki
Sekretarz konferencji: dr n.biol. Krystyna Filipiak kfilip@ump.edu.pl
 

PROGRAM
 

16.06.2011 (czwartek) – hotel City Park Residence, ul. Wyspiańskiego 26a, Poznań
    
           20.00 – otwarcie konferencji i spotkanie towarzyskie

           21.00 – przenikanie nauki i sztuki: „Biol Top Models czyli komórka w szpilkach na wybiegu”
                     – prezentacja i projekty mgr Ewa Sumelka

17.06.2011 (piątek) – obrady w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego
                                    w Poznaniu, ul. Święcickiego 6 (Collegium Anatomicum)

            9.00 – powitanie gości – prof. dr hab. Maciej Zabel,
            kierownik Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UM w Poznaniu

            9.10 – wykład pt. „Człowiek - najlepsza inwestycja: informacja o ofercie naukowej Centrum”
            dr hab. Michał Nowicki, koordynator ds. prowadzenia badań naukowych, CAOM

            9.35 – wykład pt. „Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych – prezentacja infrastruktury
            i możliwości jednostki” dr Krystyna Filipiak, CAOM

           10.00 – wykład pt. „Zastosowanie techniki trójwymiarowej do badania apoptozy w wadach serca”
           dr Agnieszka Kołodzińska, dr hab. Anna Ratajska, mgr inż. Rafał Bilko,
           prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński, Zakład Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego
           Uniwersytetu Medycznego.

           10.30 – wykład pt. „Techniki obrazowania w biologii rozrodu” dr Bartosz Kempisty, CAOM

            10.55 – doniesienie pt. „Repozytorium obrazów mikroskopowych i sygnałów biologicznych”
            dr Leszek Czerwosz, mgr Grzegorz Barański, prof. dr hab. Bogdan Lesyng,
            Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

            11.15 – 11.45  –  przerwa na kawę

            11.45 – wykład pt. „ Tajemnice Collegium Anatomicum w Poznaniu”
             mgr Ewa Sumelka, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM w Poznaniu

            11.45 – zajęcia warsztatowe

            12.45 – zakończenie konferencji – dr hab. Michał Nowicki

             13.00 – lunch w holu Collegium Anatomicum


Pamiętnik Zjazdowy

Mapka konferencyjna
kliknij mapkę by powiększyć