III Konferencja - „Digitalizacja Obrazów Mikroskopowych w Medycynie” - 2012

Zdjęcia z Konferencji

CENTRUM ARCHIWIZACJI OBRAZÓW MORFOLOGICZNYCH

III Konferencja
„Digitalizacja Obrazów Mikroskopowych w Medycynie”

26.05.2012 r.
(Sobota)
 

PROGRAM

prof. Michał Nowicki, prof. Elżbieta Kaczmarek, dr Krystyna Filipiak

10.00–10.30 prof. Raymond Coleman, Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Institute of Technology, Haifa, Israel
“Virtual microscopy: a review and update of the current equipment, methods and e-learning possibilities”

10.30–11.15 Czerwosz L., Bazański G., Lesyng B.
Repozytorium obrazów i sygnałów IMDiK PAN – aktualny stan rozwoju systemu

11.15–11.45 Kuźbicki Ł., Urban J., Chwirot B.W.
Immunohistochemiczna wykrywalność ekspresji cyklooksygenazy-2 (COX-2) w mikromacierzach tkankowych i standardowych preparatach histopatologicznych jako markera czerniaka u człowieka

11.45–12.15 Jagielska J., Seraszek-Jaros A., Kaczmarek E., Chmielewski M.
Metoda szachownicowa w segmentacji barwnych obrazów morfologicznych

12.15–12.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji

12.45–14.00 Lunch