IV Kołobrzeskie Dni Technik Przetwarzania Obrazów Morfologicznych (Kołobrzeg, 20 - 24.02.2013)

Szanowni Państwo!

W dniach 20 - 24.02.2013 odbędzie się coroczne interdyscyplinarne spotkanie użytkowników zaawansowanych systemów mikroskopowych - IV Kołobrzeskie Dni Technik Przetwarzania Obrazów Morfologicznych.
Podstawowym celem konferencji jest wymiana doświadczeń związanych z digitalizacją, przetwarzaniem oraz upowszechnianiem obrazów mikroskopowych. W spotkaniu uczestniczą również przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją sprzętu mikroskopowego oraz najnowszych rozwiązań informatycznych. 
Patronat nad spotkaniem sprawuje po raz pierwszy w historii ww. sympozjum Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób wykorzystujących w codziennej praktyce zawodowej mikroskopowanie oparte o analizę obrazu cyfrowego (specjalności z zakresu patomorfologii, histologii, onkologii, nefrologii), a także fizyków, statystyków oraz informatyków.
 
Za techniczną stronę organizacji spotkania (zakwaterowanie, katering, udostępnienie i obsługa sali audiowizualnej) jest odpowiedzialny Hotel ProVita w Kołobrzegu (ul. Kościuszki 17, 78-100 Kołobrzeg).
 
Rejestracja uczestników jest prowadzona do dnia 31.12.2012 w sekretariacie Katedry i Zakładu Histologii
i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (tel. 61 8546455, histologia@ump.edu.pl). Sekretariat jednostki udziela również wszelkich informacji nt. ww. konferencji
 
Program konferencji:
20.02 (środa) - przyjazd na miejsce, rejestracja uczestników (15.00 - 18.00)
 
21.02 (czwartek) - 10.00 - otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny; 11.00 - 14.00: sesja I - nowoczesne techniki przetwarzania obrazów morfologicznych; 14.00 - 15.00: przerwa obiadowa; 15.00 - 17.00: zajęcia warsztatowe (praca w podgrupach na sprzęcie udostępnionym przez współpracujące firmy)
 
22.02 (piątek) - 10.00 - 13.00: sesja II - tworzenie i upowszechnianie baz danych obrazów mikroskopowych uzyskanych w technice skanowania w wysokiej rozdzielczości; 13.00 - 14.30: przerwa obiadowa; 14.30 - 16.30 - zajęcia warsztatowe
 
23.02 (sobota) - 10.00 - 13.00: sesja III - patologia układu moczowego oraz naczyń krwionośnych;
13.00 - 14.30: przerwa obiadowa; 14.30 - 17.00: sesja IV - badania mikroskopowe w cukrzycy oraz chorobach degeneracyjnych centralnego układu nerwowego; 19.00 - spotkanie towarzyskie
 
24.02 (niedziela) - 9.00 - 11.30: sesja V - sposoby rejestracji oraz obrazowania komórek macierzystych
i krążących komórek nowotworowych; 11.30 - podsumowanie i zamknięcie szkolenia