V Poznańskie Dni Technik Przetwarzania Obrazów Morfologicznych

 
 

Poznańskie Dni Technik Przetwarzania

Obrazów Morfologicznych

 

Automatyka i robotyka

w badaniach molekularnych

 
 
Sponsor strategiczny
 
 
Organizator:
Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii UM w Poznaniu
 
 
Szanowni Państwo!
 

W dniach 03 - 05.02.2014 w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii UM w Poznaniu, odbędzie się coroczne interdyscyplinarne spotkanie użytkowników zaawansowanych systemów mikroskopowych - V Poznańskie Dni Technik Przetwarzania Obrazów Morfologicznych. Wychodząc naprzeciw coraz silniej zaakcentowanym potrzebom angażowania nauk informatycznych w obszary badań biologicznych, tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Automatyka i robotyka w badaniach molekularnych”.

Postępy dokonane w ostatnich latach w szeroko rozumianych naukach biologicznych i lawinowo rosnąca ilość danych gromadzonych na ich gruncie powodują, że analiza uzyskanych wyników bez wykorzystania nowoczesnych metod informatycznych staje się niemożliwa. Dlatego też, podczas tegorocznego spotkania postaramy się przybliżyć Państwu narzędzia i techniki informatyczne, których świadome wykorzystanie pozwala na  twórczą analizę i rozwiązywanie problemów z zakresu nauki biologicznych.

Patronat nad spotkaniem sprawuje Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego               w Poznaniu. Spotkanie adresowane jest do wszystkich osób wykorzystujących w codziennej praktyce zawodowej techniki biologii molekularnej, techniki mikroskopowe oparte o analizę obrazu cyfrowego (specjalności z zakresu patomorfologii, histologii, onkologii, nefrologii), a także fizyków, statystyków oraz informatyków.

Rejestracja uczestników jest prowadzona do dnia 31.12.2013 w sekretariacie Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (tel. 61 8546455, histologia@ump.edu.pl). Sekretariat jednostki udziela również wszelkich informacji nt. ww. konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

03.02 (poniedziałek)
13.00 - 14.00 - rejestracja uczestników
14.15 - otwarcie konferencji
14.30 - wykład inauguracyjny
15.00 - 18.00 - sesja I „Metody matematycznego modelowania procesów biologicznych”
19.00 - kolacja
 
04.02 (wtorek)
10.00 - 13.00 - sesja II „Możliwości automatyzacji badań w układach in vitro”
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.15 - 17.15 - sesja III „Algorytmy matematyczne jako narzędzia wspomagające
decyzyjność diagnostów”
17.30 - kolacja
 
05.02 (środa)
10.00 - 13.00 - zajęcia warsztatowe (praca w podgrupach na sprzęcie udostępnionym przez
współpracujące firmy)
13.15 - 14.00 - przerwa obiadowa
14.15 - 17.15 - sesja IV „Nowoczesne techniki komputerowej analizy obrazu”
17.30 - podsumowanie i zamknięcie konferencji